Minder studenten die de aanvullende beurs laten liggen

De projectenbank biedt een overzicht van projecten binnen de (rijks)overheid waarbij gedragsinterventies wel of niet werkten. Zo kun je op eenvoudige wijze inspiratie opdoen en in contact komen met mensen die met vergelijkbare projecten bezig zijn.

 

Studenten met recht op een aanvullende studiebeurs, vragen deze lang niet altijd aan. In hoeverre kan dit niet-gebruik omlaag door e-mails met verschillende gedragstechnieken te sturen naar aankomend studenten? Een cocktail-interventie blijkt het meest effectief.

Onderwerp

Financiën
Onderwijs

Betrokken overheidsorganisatie(s)

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Gebruikte gedragstechnieken

Anker
Checklist
Framing
Frictiekosten verminderen
Geheugensteuntjes
Opvallendheid
Persoonlijk maken
Sociale normen
Vereenvoudigen
Verliesaversie

A-selecte toewijzing aan condities?

Ja

Kanaal interventieconditie(s)

E-mail

Aanleiding: fors niet-gebruik van aanvullende beurs

CPB-onderzoek laat zien dat circa een kwart van de eerstejaarsstudenten in het hoger onderwijs geen aanvullende beurs heeft aangevraagd terwijl ze daar wel recht op hebben (CPB, 2020). Dit niet-gebruik lijkt ook nauwelijks minder te worden gedurende het eerste en tweede studiejaar. Bovendien laat het CPB zien dat zo’n 40% van de niet-gebruikers wel een studielening heeft. Dat suggereert dat deze studenten zich in de vingers snijden. De aanvullende beurs is namelijk een voorwaardelijke lening die ze alleen hoeven terug te betalen als ze niet in 10 jaar afstuderen, terwijl ze een studielening altijd moeten terugbetalen. Dit project had tot doel te onderzoeken welke gedragsinterventies het niet-gebruik van de aanvullende beurs onder aankomend studenten het meest effectief kunnen verminderen.   

Interventie: vier verschillende e-mails aan eindexamenkandidaten

Uit literatuur blijken drie hoofdoorzaken voor niet-gebruik van regelingen: kennisgebrek, gepercipieerde complexiteit van een aanvraag, en psychologische kosten zoals stigma en gepercipieerde risico’s. Er is een gerandomiseerd experiment opgezet met vijf condities: geen (aanvullende) e-mail en vier e-mailvarianten.

  • Basismail: een e-mail met basisinformatie over de aanvullende beurs en verschillende gedragsinterventies om het kennisgebrek te verlagen.
  • Leenangstreductie: een combinatie van de basismail en een zin om het gepercipieerde risico te beperken van het moeten terugbetalen van de aanvullende beurs.
  • Complexiteitsreductie: een combinatie van de basismail en een zin om de gepercipieerde complexiteit van een aanvraag te verlagen.
  • Cocktail: een combinatie van de basismail met de leenangstreductie- en complexiteitsreductietechnieken. Zie deze mail.

Methode: RCT

De populatie bestond uit de totale groep van potentieel aankomende studenten die begin mei nog geen aanvraag voor de aanvullende beurs hadden gedaan en die al bekend waren bij DUO vanwege een aanvraag voor de 18+-toelage voor scholieren. Deze groep werd willekeurig over de 5 condities verdeeld. Na twee maanden werd per conditie gemeten:

  • of zij een aanvraag deden voor de aanvullende beurs
  • of deze toegewezen werd, en zo ja, voor welk bedrag
  • of ze een lening hebben aangevraagd, en zo ja, voor welk bedrag
  • voor welk bedrag een lening is toegewezen.

Met behulp van probit-regressies zijn de effecten van de verschillende interventies geschat. Hierbij werd gecontroleerd voor verschillende achtergrondvariabelen van de scholieren.

Resultaat: 25% meer aanvragen en 20% meer toekenningen

Twee maanden na de interventie blijkt de combinatie van de basisinformatie, de leenangst- en complexiteitsreductie het meest effectief; deze cocktail verhoogt de aanvragen voor de aanvullende beurs en de toewijzingen ervan. De kans op een aanvraag stijgt met een kwart ten opzichte van een situatie zonder mail en met 10% ten opzichte van de basismail-conditie. Bij toewijzingen gaat het om een 20% hogere kans ten opzichte van een situatie zonder mail en een 16% hogere kans ten opzichte van de basismail. Zie de figuur.

Een ander opvallend resultaat is dat de cocktail de kans op het aanvragen van een lening met 6% verlaagt (van 21,6 naar 20,3%). Dit effect is in omvang vergelijkbaar met het effect op de kans op toewijzing van een aanvullende beurs van +1.2 procentpunt. Er lijkt dus sprake van een afruil tussen de toegewezen aanvullende beurs (hoger) en de toegewezen studielening (lager) als gevolg van de cocktailinterventiemail. Dit heeft een gunstig verwacht effect op het bedrag dat de studenten na afloop van hun studie moeten gaan terugbetalen.

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.10 (alle verschillen ten opzichte van geen mail)
n=22558
Figuur: verschil in % aanvragen en toewijzingen van aanvullende beurs tussen controlegroep (geen e-mail) en vier e-mail-conditiegroepen na 2 maanden

Impact: grotere groep niet-aanvragers te bereiken

Als gevolg van deze succesvolle actie is besloten om  de meest effectief gebleken interventie, de cocktail, in grote lijnen in te zetten op een veel grotere groep bestaande studenten die de aanvullende beurs niet hebben aangevraagd. In april 2021 is een vervolgexperiment opgezet met 90 duizend studenten waarin wordt getest in hoeverre een brief meer of minder effect sorteert dan een email. Daarnaast onderzoeken DUO en OCW andere mogelijkheden om niet-gebruik terug te dringen, zoals het proactief informeren van studenten over hun recht op een aanvullende beurs, een aantal gerichte aanpassingen in het aanvraagscherm van studiefinanciering in MijnDuo en aanpassingen in informatie op de website van DUO over de aanvullende beurs.

Kosten en baten

Het kost nagenoeg niets om e-mails te versturen. De eenmalige ontwikkelkosten waren ook verwaarloosbaar, omdat geen externe gedragsexpertise is ingehuurd. De baten voor de studenten van de cocktailmail zijn een 25.000 euro hogere toekenning van de aanvullende beurs voor de maand september (het gaat om 4430 bereikte studenten die gemiddeld een 5,50 euro hogere toekenning aan aanvullende beurs per maand hebben). Op jaarbasis zou dit (aangenomen dat de effecten stabiel zijn) neerkomen op een 295.000 euro hogere toekenning van de aanvullende beurs.   

 

 

Afbeeldingen

Twitter

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.