Design voor gedragsverandering van consumenten rondom meubelreparatie en -upgrading

Het stimuleren van Do IT Yourself (DIY) meubel reparatie en upgraden is momenteel de strategie met de meeste potentie tot impact vermindering van de meubel sector. Daarom is er kwalitatief en kwantitatief onderzoek gedaan naar hoe je dit kan stimuleren. Het resultaat is een design interventie.

Aanleiding

Sinds de jaren '80 neemt de levensduur van meubels af. Meer dan de helft van alle meubels die nu worden weggegooid zijn nog in goede staat. Dit gedrag veroorzaakt een (onnodig) grote milieu impact. De CO2 uitstoot van de meubel sector kan met bijna een derde omlaag wanner deze circulair zou worden. De meeste winst valt te halen bij verlenging van de levensduur. Het doel van dit project is daarom een vermindering van de milieu impact van de meubel sector door consumenten te bewegen naar meer meubels buiten garantie repareren en upgraden.

Doelgroep

18-35 jarige, hoogopgeleide consumenten met een hoog inkomen, wonend in de grote steden in Nederland

Opzet

De methodes waren een literatuuronderzoek en een online survey. Daarnaast zijn er generatieve sessies gedaan met 16 consumenten en expert interviews afgenomen.

Resultaat

Vanuit de barrières en drijfveren die in het vooronderzoek naar voren kwamen is een selectie gemaakt van de factoren die op korte termijn door een design interventie kunnen worden beïnvloed. Deze factoren zijn geplot in het COM-B gedragsmodel. Hieruit bleek dat het design interventie zal moeten inspelen op alle drie de gebieden: capaciteit, motivatie en omgeving. Ook zijn er clusters gemaakt van factoren die met elkaar te maken hebben. Dit zijn geworden: Een plan maken, samen doen en randvoorwaarden. Dit was de basis voor de interventie: opknappers, bestaande uit zes elementen.

Interventie

Opknappers bestaat uit zes elementen die gebruikers ondersteunen in verschillende fases van hun DIY project. Deze papieren kaarten kunnen worden geplaatst in de fysieke winkels van Gamma, bezoekers kunnen ze bekijken of meenemen naar huis. Deze zes elementen zijn:

  1. DIY kaarten;
  2. In-shop expositie
  3. Product shelf
  4. Intergamma website & apps;
  5. Social media promotie; en
  6. ‘Opknappers’ app.

Sommige elementen zijn getest door gebruikers en geoptimaliseerd met behulp van feedback van Intergamma.

Meer informatie

Deze gedragsanalyse is uitgevoerd door het Behavioural Insights Team (BIT) van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) in samenwerking met het groene brein en Intergamma.

Afbeeldingen

Bekijk ook

Cookie-instellingen