Meer cv’s op werk.nl

ProfielfotoYvonne Engels 19-12-2023

Niet alle UWV-cliënten met een WW-uitkering plaatsen hun cv op werk.nl. Helpt het om hun een herinneringsbericht te sturen in hun persoonlijke Werkmap en een sms’je? Ja, dan zetten 5 keer zoveel cliënten hun cv online, in vergelijking tot cliënten die geen herinnering krijgen.

Onderwerp

Arbeidsmarkt

Betrokken overheidsorganisatie(s)

Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV)

Gebruikte gedragstechnieken

Geheugensteuntjes
Overig

A-selecte toewijzing aan condities?

Ja

Kanaal interventieconditie(s)

SMS
Overig

Aanleiding: ontbrekende cv’s

25% van de werkzoekenden met een WW-uitkering die gevraagd worden om hun cv te plaatsen, doet dit niet. Ze kunnen op werk.nl hun cv invullen in een online format van UWV. Werkgevers die personeel zoeken, bekijken die cv’s op de site en kunnen geschikte kandidaten rechtstreeks benaderen. UWV-adviseurs gebruiken de gegevens uit het cv op werk.nl om werkzoekenden actief te matchen. Het cv is dus een belangrijke manier om werk te vinden. Daarom is onderzocht hoe cliënten gestimuleerd kunnen worden om de informatie op werk.nl in te vullen.

Interventie: herinneringen via Werkmap en sms

Cliënten met een WW-uitkering ontvangen een taak in hun persoonlijke Werkmap op werk.nl om hun cv te plaatsen. Uit de gedragsanalyse bleek dat een aanzienlijke groep vergeet om dat te doen, maar dit eigenlijk wel wil. Verder is er een grote groep die er de toegevoegde waarde onvoldoende van inziet en liever een zelfgemaakt cv gebruikt in plaats van het UWV-format. Er is daarom voor gekozen om cliënten die 2 weken na het verlopen van de taak hun cv nog niet geplaatst hebben, de taak nogmaals te versturen in combinatie met een herinneringsbericht in hun Werkmap. De tekst van het bericht was er in 2 varianten:

  • een neutrale variant waarbij de cliënt enkel wordt herinnerd aan het plaatsen van het cv
  • een variant die specifiek inspeelt op het persoonlijk belang van het plaatsen van het cv

Omdat uit de data blijkt dat mensen die het cv niet invullen, gemiddeld minder vaak inloggen in hun persoonlijke Werkmap, ontvingen zij ook nog een sms’je als hun cv een week na het herinneringsbericht nog niet actief was.

Methode: RCT

Er is een gerandomiseerd veldexperiment uitgevoerd onder 6788 cliënten om de effectiviteit van de herinneringen te meten. Daarbij werden 5 groepen onderscheiden:

  • neutraal herinneringsbericht + sms
  • neutraal herinneringsbericht + geen sms
  • herinneringsbericht met persoonlijk belang + sms
  • herinneringsbericht met persoonlijk belang + geen sms
  • geen herinnering (controlegroep)

Resultaat: 5x zoveel cv’s online

De herinneringen zorgen voor bijna 5 keer zoveel actieve cv’s op werk.nl, zoals de figuur hieronder laat zien. Twee weken nadat UWV een herinneringsbericht heeft verstuurd, heeft 26,1% van de werkzoekenden een cv geplaatst, gemiddeld over de 4 varianten. Zonder herinnering is dat 5,7%. Dit verschil is significant. De werkzoekenden die een neutraal herinneringsbericht ontvingen en een week later een sms’je (als ze dan nog niet in actie waren gekomen), plaatsten het vaakst hun cv op werk.nl. Zij doen dit vaker dan de mensen die het bericht met persoonlijk belang en het sms’je ontvingen (27,6% versus 24,5%). Ook dit verschil is significant.

Figuur: Verschil in aandeel werkzoekenden dat cv plaatst met verschillende herinneringen

Impact: eerder werk vinden

Met een herinneringsbericht en sms kan het totaal aantal mensen dat het cv op werk.nl plaatst, stijgen: van wat nu ongeveer 75% is naar ongeveer 80%. Maandelijks betekent dit ongeveer 2500 extra mensen die door de herinnering het cv wél gaan plaatsen, bij een gemiddelde maandelijkse instroom in de WW van 36.500. De verwachting is dat dit de kans vergroot dat een werkzoekende (eerder) werk vindt.

 

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Bekijk ook

Cookie-instellingen