Gedragsonderzoek 30 km/u in Rotterdam

In Rotterdam wordt de standaard in de binnenstad 30 km/u. BIG'R deed onderzoek voor de gemeente naar barrières.

Aanleiding

Binnen de Gemeente Rotterdam wordt op steeds meer plekken een snelheidslimiet van 30 km/u ingevoerd, waar dit nu nog op 50 km/u ligt. Deze sluiten aan bij de motie Veilige en Gezonde Straten, en zijn passend binnen het beleidsprogramma Rotterdam Veilig Vooruit. Uit jaarlijkse inventarisatie komt naar voren dat het knelt op de 50 km/u wegen binnen de stad. 80% van de letselongevallen binnen de stad vinden op deze wegen plaats. Daarnaast is een ongeluk met dodelijke afloop 90% waarschijnlijker op deze wegen dan op 30 km/u wegen.In Rotterdam wordt op steeds meer plekken de snelheidslimiet verlaagd van 50 km/u naar 30 km/u. Het invoeren van deze snelheidslimiet is een complexe uitdaging. Gedragsinzichten zijn een belangrijke tool in het ondersteunen van burgers bij het voldoen aan deze nieuwe norm, en eerder (automatisch) gedrag langdurig te veranderen.

Doelgroep 

De doelgroep voor deze analyse waren weggebruikers in Rotterdam die met voertuigen rijden die harder kunnen dan 30 km/u. Het ging hier om een doelgroep van 18+. Wanneer deelnemers geen Nederlands spraken werd het onderzoek in het Engels uitgevoerd.

Opzet

Het gedragsonderzoek bestaat uit: literatuuronderzoek, contextanalyse, interviews met Rotterdamse weggebruikers, vergelijkingsonderzoek met Amsterdam, interviews met verkeersexperts, en brainstormsessies met burgers, beleidsmedewerkers, verkeers- en gedragsexperts. De uitkomsten van de literatuur en interviews zijn vormgegeven aan de hand van het Behaviour Change Wheel (BCW).

Resultaat  

Uit het vooronderzoek komt naar voren dat de meeste mensen de nieuwe snelheidslimiet ondersteunen en zich voornemen hier ook aan te houden, maar weinig vertrouwen hebben in de mate van gedragsverandering bij medeweggebruikers. Een groot aantal mogelijke barrières (waaronder gewoonte, haast, en mee moeten rijden met het verkeer) is geïdentificeerd.

Interventie

De uitkomsten van de brainstorm (i.c.m. andere inzichten uit het vooronderzoek) zijn uitgewerkt in de volgende 9 interventie-elementen:

  1. De meeste Rotterdammers ondersteunen 30 km/u en willen zich eraan houden; communiceer de sociale norm.
  2. Bekende Rotterdammers en kinderen spreken aan, zet deze rolmodellen in.
  3. De lokale Rotterdamse identiteit is sterk. Zet de lokale identiteit in door te verwijzen naar voordelen voor de buurt, of door samen met de buurt te werken aan interventie implementatie.
  4. Bedank mensen voor het gewenste gedrag. Dat kan ook al van tevoren, door een bedankje uit te spreken of iets cadeau te doen.
  5. Kies het goede moment en communiceer de boodschap frequent en op aanrijwegen en bij de uitrit van garages en parkeerplaatsen.
  6. Gebruik verliesaversie en zet boetes in, zorg ervoor dat de pakkans groot en de boete hoog voelt.
  7. Beïnvloed de snelheidsbeleving door veranderingen op en naast het wegdek aan te brengen.
  8. Motiveer mensen door de voordelen van de snelheidsverlaging te communiceren. Vooral het veiligheidsvoordeel lijkt kansrijk.
  9. Spreek mensen persoonlijk aan, en focus niet alleen op stad brede campagnes.

Meer informatie

Deze gedragsanalyse is uitgevoerd door de Behavioural Insight Group Rotterdam in opdracht van de Gemeente Rotterdam.

Afbeeldingen

Bekijk ook

Cookie-instellingen