Weten is nog geen doen; hoe staat het met het doenvermogen van de overheid?

Je vindt hier een beschrijving van alle deelsessies: de lezingen, de workshops en de netwerksessies. Met de filteropties aan de rechterkant kun je je gewenste selectie maken.

Sprekers: Jacomien Zevenbergen (Ministerie van Justitie en Veiligheid) en Arne Meeldijk (UWV)

Dagdeel

Ronde 2

Vorm deelsessie

Workshop

Organisatie

Beleid

Thema

Nieuwe vakkennis

Deelsessie

In deze sessie krijg je in vogelvlucht een beeld van hoe het kabinet heeft gereageerd op het WRR –rapport ‘Weten is nog geen doen; een realistisch perspectief op redzaamheid’ dat in 2017 verscheen. Wat is intussen allemaal ondernomen om ‘beter aan te sluiten op het burgerperspectief’ bij het maken van nieuwe beleid- en wetgeving en in de uitvoering van bestaand beleid? Hoe worden beleidsmedewerkers, wetgevingsjuristen en uitvoeringsorganisaties getriggerd én geholpen om beter aan te sluiten bij het doenvermogen van hun doelgroep?

Aansluitend zal Arne Meeldijk van het UWV aan de hand van een concrete toepassing van de doenvermogentoets een voorbeeld uit de praktijk uitlichten. Hoe gaat dat concreet en waar loop je tegenaan? Wat is er nodig om een goed beeld te krijgen van je doelgroep en om vervolgens daar ook goed op aan te kunnen sluiten? Hierna gaan we graag in gesprek met de deelnemers aan de sessie over wat hun ervaringen zijn en wat ervoor nodig is om als overheid aan te kunnen sluiten bij het doenvermogen van burgers.

Over de sprekers

Jacomien Zevenbergen is senior adviseur bij de Directie Wetgeving en Juridische Zaken van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Ze houdt zich daar onder meer bezig met het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (het IAK).

 

 

Arne Meeldijk is werkzaam bij de divisie Klant & Service van het UWV, een divisie die zich bezighoudt met alle klantcommunicatie. Hij is opgeleid als sociaal psycholoog en gespecialiseerd in gedragsverandering. Binnen het UWV houdt hij zich voornamelijk bezig met advies en onderzoek op het gebied van gedragsbeïnvloeding en probeert met gedragswetenschappelijke kennis het beleid, de dienstverlening en de communicatie van het UWV steeds verder te verbeteren.

Twitter

Cookie settings