Vaccineren en gezond gedrag

Je vindt hier een beschrijving van alle deelsessies: de lezingen, de workshops en de netwerksessies. Met de filteropties aan de rechterkant kun je je gewenste selectie maken.

Sprekers: Mattijs Lambooi, Koen van der Swaluw en Kim Zoonen (RIVM)

Dagdeel

Ronde 2

Vorm deelsessie

Workshop

Organisatie

Uitvoering

Thema

Gezondheid

Deelsessie

Het RIVM wil bijdragen aan een gezondere en schonere wereld. Om dat te bereiken, draagt het RIVM kennis uit. Minder bekend is dat het RIVM ook gedragsexperimenten uitvoert in de praktijk en de resultaten gebruikt om  burgers en beleidsmakers beter te informeren en bij te dragen aan effectievere interventies en beleid.

Het Behavioural Insights Team -(BIT) RIVM is een organisatiebrede netwerkorganisatie van gedragswetenschappers die de krachten bundelt. We zullen in deze sessie vertellen wat we doen. Ook zullen we illustreren op welke wijze we gedragsinzichten inzetten om de vaccinatiegraad optimaal te houden, mensen daadwerkelijk te laten sporten en tot stoppen met roken te bewegen. De deelsessie bevat korte presentaties en meerdere interactieve sessies waarin vanuit de gedragstheorie praktijktoepassingen aan bod zullen komen.

Over de sprekers

Mattijs Lambooij is socioloog, gedragswetenschapper en coördinator van het thema Perceptie en gedrag van het Strategisch onderzoek RIVM.

 Koen van der Swaluw is psycholoog en gedragsexpert en heeft veel ervaring met veldexperimenten.

 Kim van Zoonen is psycholoog en onderzoeker en heeft veel ervaring met experimenten met communicatieuitingen. Alle drie werken ze binnen het RIVM op hun eigen veld aan de toepassing van gedragswetenschappelijke kennis bij het ondersteunen en uitvoeren van landelijk beleid.

 

 

Twitter

Cookie settings