Ethiek in de gedragsbeïnvloedingspraktijk

Je vindt hier een beschrijving van alle deelsessies: de lezingen, de workshops en de netwerksessies. Met de filteropties aan de rechterkant kun je je gewenste selectie maken.

Sprekers: Michiel Kuik (UWV, Nederlands Instituut voor Psychologen) en Bart Schutz (Nederlands Instituut voor Psychologen)

Dagdeel

Ronde 2

Vorm deelsessie

Workshop

Thema

Ethiek

Deelsessie

In deze sessie nemen Michiel en Bart je mee op een reis langs de effecten en ethische kanten van hoe de overheid en bedrijven gedrag beïnvloeden. Hoe onderzoekt en voorspelt men gedragsbeïnvloeding? Wat zijn de werkelijke effecten? Hoe borg je daarbij ethiek en burger- en consumentenbelangen (ook voor kwetsbare groepen)? Zijn er richtlijnen op te stellen? Zouden organisaties die op grote schaal aan gedragsbeïnvloeding doen, meer wetenschappelijk opgeleide gedragswetenschappers in huis moeten hebben? Of moeten we burgers en klanten zelf beter leren omgaan met gedragsbeïnvloeding? Deze sessie is gericht op de praktische toepassing. Er komen veel voorbeelden uit de praktijk aan bod die Michiel en Bart interactief met u onder de loep nemen qua ethiek en effectiviteit. Er is ruimte voor discussie en er vinden stemmingen plaats. Het NIP zal de input mede gebruiken om haar ethische kaders van gedragsbeïnvloeding aan te scherpen en expliciet te maken.

Over de sprekers

Michiel Kuik is een gedragswetenschapper bij UWV en een bestuurslid bij het NIP van de sectie sociale en economische psychologie. Als maatschappelijk betrokken professional vind je op zijn CV bijna alleen organisaties uit de publieke sector. De gedragsveranderingswereld krijgt steeds meer momentum en Michiel zet zich in om het vakgebied nóg verder op de professionele kaart te zetten. Door het opzetten van en meewerken aan gedragsgerelateerde praktijkexperimenten en workshops en organiseren van evenementen voor de sector staat Michiel midden in het vakgebied van gedragsverandering. En hij is dolgelukkig om in dit vakgebied te werken!

 

Bart Schutz is een bekend economisch psycholoog. Hij stond aan de wieg van de wereld van grootschalig online experimenteren en voerde met zijn bedrijven al meer dan duizend high-powered studies uit naar menselijk (beslis-) gedrag. Bart is oprichter en voorzitter van de sectie sociale & economische psychologie bij het Nederlands Instituut voor Psychologen. Tevens is hij co-founder van de internationaal succesvolle bedrijven Online Dialogue en TeamCROco, auteur van www.wheelofpersuasion.com, verzorgt hij colleges en opleidingen en is internationaal veelgevraagd keynote spreker. Bart streeft in zijn werk naar het mensen bewust maken van de complexiteit van gedrag en het belang van ethiek.

Twitter

Cookie settings