Stijlenonderzoek onder boeren en vissers

Je vindt hier een beschrijving van alle deelsessies: de lezingen, de workshops en de netwerksessies. Met de filteropties aan de rechterkant kun je je gewenste selectie maken.

Sprekers: Marloes Kraan, Justih Westerink, Katell Hamon (Wageningen University & Research) en Eva van den Broek (Behavioural Insights Nederland)

Dagdeel

Ronde 2

Vorm deelsessie

Workshop

Organisatie

Universiteit

Thema

Methodiek

Deelsessie

In deze deelsessie zoeken we naar aanknopingspunten om gedrag van professionals/ producenten te beïnvloeden. Waarom doen boeren en vissers wat ze doen? Bij hun dagelijkse beslissingen spelen vele factoren een rol buiten de financiële, zoals cultuur, gewoontes en sociale structuren. We presenteren in twee korte inleidingen de uitkomsten van onderzoek waarin verschillende typen boeren en vissers geïdentificeerd worden, gebaseerd op hun (arbeids)beslissingen. Dit biedt aanknopingspunten voor nieuwe beleidsmaatregelen.

In de paneldiscussie na afloop met dr Marloes Kraan (WUR) en dr Michiel de Krom (PBL) staat de bruikbaarheid van stijlonderzoek centraal. Hoe kan de beleidsmaker van deze nieuwe categorie gedragskennis gebruik maken? Hoe kan beleid effectiever worden vormgegeven met kennis over de verschillende stijlen? Welke praktische instrumenten bestaan daarvoor? Aan de hand van stellingen gaan panelleden met het publiek in discussie.

Over de sprekers

Judith Westerink werkt als bestuurskundig onderzoeker bij Wageningen Environmental Research aan de vraag wat boeren nodig hebben om landbouw en natuur te combineren. Ze onderzoekt gedrag, samenwerking, leren, organisatievormen, discours, culturele normen, agrarisch natuurbeheer, bedrijfssystemen en ruimtelijke sturing.

 

 

Katell Hamon werkt als marien wetenschapper bij Wageningen Economic Research. Ze is lid van het ICES strategisch initiatief voor de menselijke dimensie (SIHD) en het Wageningen Living Lab over gedragsverandering. Katell ontwikkelde bio-economische modellen van visserij om impactevaluaties uit te voeren. Ze focust op hoe vissers beslissingen nemen.

 

 

 

 

Marloes Kraan is als antropoloog en werkzaam in zee- en visserijonderzoek aan de Wageningen Universiteit. Ze doet onderzoek naar participatief beheer (hoe betrek je belanghebbenden bij beleid), participatief onderzoek (vissers met onderzoekers), het sociaal-culturele belang van de visserij en vissersgedrag. Marloes Kraan is co-directeur van MARE, Centre for Maritime Research.

 

 

 

 

 

Eva van den Broek is oprichter en directeur van Behavioural Insights Nederland. Ze onderzoekt hoe gedragsinzichten de wereld kunnen vereenvoudigen en verbindt wetenschap met beleid. Ze leidt toegepaste onderzoeksprojecten voor verschillende ministeries, rond o.a. duurzaamheid, true pricing en donatiegedrag.

Twitter

Cookie settings