Gedragstool: Interventiekompas

Je vindt hier een beschrijving van alle deelsessies: de lezingen, de workshops en de netwerksessies. Met de filteropties aan de rechterkant kun je je gewenste selectie maken.

Sprekers: Miriam Adriaanse, Myrna Meester en Mirjam Prinsen (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid)

Dagdeel

Ronde 2

Vorm deelsessie

Workshop

Thema

Methodiek

Deelsessie

Tijdens deze workshop willen we laten zien hoe je met behulp van het InterventieKompas op een gestructureerde wijze het gedrag van je doelgroep kunt analyseren. Je ervaart dat je door een gedegen én hanteerbare analyse met behulp van het InterventieKompas handvatten vindt om effectieve gedragsinterventies te ontwikkelen. Hoe doen we dat? We spelen een (stukje van een) echte analyse na: alle aanwezigen krijgen een rol toebedeeld. Vanuit die rol gaan we op zoek naar antwoorden op een aantal vragen uit het Kompas. Na de workshop weten deelnemers hoe ze erachter kunnen komen wat een doelgroep beweegt om bepaald gedrag te vertonen én ze hebben kennis gemaakt met een methode die helpt om een doelgroep in de juiste richting te bewegen.

Over de sprekers

 

Mr. Miriam Adriaanse is trainer, adviseur en procesbegeleider bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Als adviseur houdt ze zich bezig met het analyseren en overzichtelijk maken van complexe maatschappelijke vraagstukken en het aanbrengen van focus. Met kennis over gedragsmechanismen en -beïnvloeding inspireert ze tot nieuwe werkwijzen en aanpakken. Eerder heeft Miriam onder andere bij het ministerie van Veiligheid en Justitie en het Openbaar Ministerie gewerkt.


 

 
 

Mr. Mirjam Prinsen werkt als senior adviseur nalevingsexpertise bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Opleiden vormt de rode draad in haar loopbaan: eerder in het bedrijfsleven, later bij het ministerie van Justitie. Tegenwoordig verzorgt ze trainingen op maat bij het CCV. Met kennis over gedrag en gedragsbeïnvloeding inspireert ze handhavings- en toezichtsorganisaties tot nieuwe werkwijzen en aanpakken door met andere ogen naar hun werk te kijken. Ook is Mirjam verantwoordelijk voor ToeZine, het e-magazine voor toezicht en handhaving. 


 

 
 

Myrna Meester MSc is sociaal en organisatiepsycholoog en werkt als adviseur nalevingsexpertise bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Ze geeft advies en cursussen over het toepassen van gedragswetenschappelijke inzichten bij toezichthoudende en handhavende instanties. Ook begeleidt ze wetenschappers bij hun onderzoeken over dit onderwerp. Myrna heeft eerder in de consultancy en binnen het team Gedrag en Cultuur van de AFM gewerkt.

 

 

Twitter

Cookie settings