Wat beweegt tattoeëerders?

Je vindt hier een beschrijving van alle deelsessies: de lezingen, de workshops en de netwerksessies. Met de filteropties aan de rechterkant kun je je gewenste selectie maken.

Sprekers: Linda van den Bos en Mariske Hajer (Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit)

Dagdeel

Ronde 2

Vorm deelsessie

Workshop

Organisatie

Toezicht

Thema

Gezondheid

Deelsessie

Pas als je weet hoe gedrag tot stand komt, kun je het veranderen. Gedragsverandering begint met echt te doorgronden en te begrijpen hoe mensen nu eenmaal (niet) doen en denken. Want gedragsverandering vraagt om begrip van de dagelijkse (ir)rationaliteit van mensen. Zodat we dit feitelijke gedrag met passende interventies effectief kunnen beïnvloeden.

We nemen je mee in hoe we de leer van de gedragswetenschappen in de weerbarstige praktijk hebben toegepast om te komen tot onderbouwde interventies die tatoeëerders hygiënisch laten werken. We laten je zien: - Hoe we de doelgroep- en gedragsanalyse hebben uitgevoerd om  inzicht krijgen in de drijfveren van de doelgroep; - Hoe we de gedragsdeterminanten hebben omgezet naar de meest passende, kansrijke gedragstechnieken en die verwerkt hebben tot  een uitgekiende handhavingsmix om het naleefgedrag van tatoeëerders maximaal te verbeteren; - Hoe we de organisatie en de doelgroep zélf betrokken hebben bij het ontwikkelen van de interventie; - Hoe we de evaluatie- en effectmeting hebben aangepakt en wat de eerste resultaten zijn.

Over de sprekers

Mariske Hajer en Linda van den Bos werken bij de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) en zijn gespecialiseerd in het toepassen van gedragsinzichten bij het analyseren van drijfveren, en het beïnvloeden, van gedrag. Mariske heeft ervaring met onderzoek naar drijfveren en het ontwikkelen van passende interventies, o.a. voor de tatoeëerders.Momenteel doet ze gedragsonderzoek bij een groep ondernemers die onvoldoende de wet- en regelgeving naleeft. Linda maakt deel uit van het team Support Handhavingsregie dat inhoudelijke experts adviseert bij het oplossen van risicovolle naleefproblemen door o.a. gedragsinzichten te integreren in de handhaving  om zo de organisatie en het toezicht te innoveren. Linda heeft veel ervaring met doelgroepanalyses en interventies ontwikkelen. Met hun gedragskennis dragen beiden bij aan het effectief inzetten van handhaving, toezicht en beleid voor de bescherming van de publieke waarden tegen het risico van aantasting door het menselijk gedrag.

Twitter

Cookie settings