DCMR Toezichtslab: gedragsverandering bij bedrijven in het Rijnmondgebied

Je vindt hier een beschrijving van alle deelsessies: de lezingen, de workshops en de netwerksessies. Met de filteropties aan de rechterkant kun je je gewenste selectie maken.

Sprekers: Eva Whyte en Niek Hoogervorst (DCMR Milieudienst Rijnmond)

Dagdeel

Ronde 2

Vorm deelsessie

Workshop

Organisatie

Toezicht

Thema

Organisatie

Deelsessie

De DCMR Milieudienst Rijnmond ziet toe op de naleving van milieuwetgeving bij bedrijven. Reguliere toezichtinstrumenten zoals controles en sancties leiden lang niet altijd tot de gewenste duurzame gedragsverandering. In 2018 begon het Toezichtslab daarom met een praktische gedragsaanpak. Om het gedrag van bedrijven beter te begrijpen, maar ook om doelgerichte en kansrijke interventies te ontwikkelen. We delen lessen uit anderhalf jaar Toezichtslab rond twee thema’s.
Hoe verleid je bedrijven tot het door jou gewenste gedrag? Gedragswetenschap gaat vaak over individuen en is niet één op één te vertalen naar bedrijven. Aan de hand van afgeronde en lopende interventies (hardnekkige gedragsproblemen bij vuurwerkverkopers, meldingsbereidheid drugscriminaliteit in de haven, verbeteren van onze communicatie) laten we zien hoe we met deze uitdaging omgaan.
Hoe krijg je de organisatie mee?
Om invloedrijk te zijn als gedragsteam is intern draagvlak belangrijk. Hoe pak je dat aan en ga je om met obstakels?

Over de sprekers

Niek Hoogervorst is gedragswetenschapper. Hij promoveerde aan het Erasmus Centre of Behavioural Ethics en werkte als Assistent Professor aan de Rotterdam School of Management. Zijn onderzoek richtte zich op de vraag  waarom (en wanneer) bedrijven en managers onethisch handelen. Sinds 2018 past Niek gedragsinzichten toe bij DCMR.


Eva Whyte is adviseur gedragscommunicatie bij de DCMR. Na de opleidingen Culturele Antropologie en Communicatiewetenschap was ze actief als communicatieadviseur bij verschillende organisaties op het gebied van marketing en gedragsbeïnvloeding.

Twitter

Cookie settings