Veldexperimenten met arbeidsmarktbeleid

Je vindt hier een beschrijving van alle deelsessies: de lezingen, de workshops en de netwerksessies. Met de filteropties aan de rechterkant kun je je gewenste selectie maken.

Sprekers: Stephanie Rosenkranz (Universiteit Utrecht), Timo Verlaat (Universiteit Utrecht), Robert Dur (Erasmus Universiteit), Nadine Ketel (UvA)en Arne Meeldijk (UWV)

Dagdeel

Ronde 1

Vorm deelsessie

Workshop

Organisatie

Universiteit

Thema

Sociale Domein

Deelsessie

In deze sessie laten we veldexperimenten zien waarbij met regelgeving rondom arbeidsmarktbeleid geëxperimenteerd werd. Gezamenlijk zullen we proberen de uitdagingen van dit soort onderzoek in kaart te brengen en voor zover mogelijk een aantal onderliggende gedragsmechanismen te identificeren.

Naast een bijdrage over de landelijke experimenten in de bijstand, word er gesproken over een experiment over caseworker discretion in Amsterdam, een (quasi)experiment rond de tegenprestatie in Rotterdam en een onderzoek naar vrijstellen van de sollicitatieverplichting.

Over de sprekers

Robert Dur is hoogleraar economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij ontwikkelt en verfijnt gedragseconomische theorieën en toetst deze in de praktijk, meestal in de vorm van een veldexperiment. De afgelopen jaren heeft hij samengewerkt met vele bedrijven, gemeenten en ministeries om samen te leren over menselijk gedrag en zo beleid te verbeteren.

 Arne Meeldijk is werkzaam bij de divisie Klant & Service van het UWV, een divisie die zich bezighoudt met alle klantcommunicatie. Hij is opgeleid als sociaal psycholoog en gespecialiseerd in gedragsverandering. Binnen het UWV houdt hij zich voornamelijk bezig met advies en onderzoek op het gebied van gedragsbeïnvloeding en probeert met gedragswetenschappelijke kennis het beleid, de dienstverlening en de communicatie van het UWV steeds verder te verbeteren.

 

Nadine Ketel is assistant-professor economie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Voordat ze bij de VU kwam was ze assistant-professor aan de Universiteit van Gotenburg, Zweden. Nadine is gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam in 2016. Haar onderzoeksinteresse beslaat arbeidseconomie en onderwijseconomie, wat ze voornamelijk bestudeert met behulp van natuurlijke- en veldexperimenten. Haar onderzoek is o.a. gepubliceerd in AEJ:Applied Economics en the Economic Journal.

 

Stephanie Rosenkranz is hoogleraar economie aan de Universiteit Utrecht. Ze is een theoretische en experimentele econoom en in haar onderzoek focust ze op de vraag hoe economisch gedrag wordt beïnvloed door formele en informele instellingen. Ze is betrokken bij beleidsexperimenten en bij de implementatie van de onderzoeksresultaten in beleidsontwikkeling.

Timo Verlaat is promovendus aan Universiteit Utrecht. Zijn promotieonderzoek richt zich op het toepassen van gedragseconomische kennis op beleid in het sociaal domein. Hij is nauw betrokken bij het Utrechtse bijstandsexperiment ‘Weten wat werkt’, een grootschalig onderzoek naar een betere aanpak in de bijstand.

Twitter

Cookie settings