Gezonder gedrag in Rotterdam

Je vindt hier een beschrijving van alle deelsessies: de lezingen, de workshops en de netwerksessies. Met de filteropties aan de rechterkant kun je je gewenste selectie maken.

Sprekers: Sara Shagiwal en André Mamede Soares Braga (Erasmus Universiteit)

Dagdeel

Ronde 3

Vorm deelsessie

Workshop

Organisatie

Gemeente

Thema

Gezondheid

Deelsessie

Deze sessie is in het Engels
Tijdens de deelsessie zullen we ingaan op twee onderzoeken die Healthy’R heeft uitgevoerd, Grip en gezondheid en Move more. Bij het onderzoek Grip en gezondheid heeft Healthy’R onderzocht of het verminderen van psychologische en financiële stress bijdraagt aan het makkelijke stoppen met roken. Tijdens de workshop bespreken we het onderzoek, de interventie en de (voorlopige) resultaten. We gaan in op welke onderliggende factoren meespelen bij het (stoppen met) roken en hoe de gecombineerde aanpak (gedragsinzichten en nudges) kan helpen. Het biedt inzicht in de relatie tussen deze factoren en de effectiviteit van de interventie. Move More richt zich op het verminderen van zitgedrag onder medewerkers van de gemeente Rotterdam. Van oktober 2018 t/m maart 2019 heeft Healthy’R onderzoek uitgevoerd binnen het project Move More. We gaan in op de aanpak en resultaten van het onderzoek. Ook delen we de lessen die wij hebben opgedaan rondom het toepassen van nudging en gedragsinzichten tijdens het onderzoek. Zo krijg je inzichten in wat wel en niet werkt om medewerkers te stimuleren meer te bewegen.

Over de sprekers

 Sara Shagiwal en André Mamede Soares Braga zijn beide PhD studenten aan de Erasmus universiteit, werkzaam voor Healthy’R. Sara heeft haar expertise op het gebied van stress, roken en (voeding) bij lage-sociaal economische status-groepen.

 

 

 

 

 

André Mamede Soares Braga heeft zijn expertise op het gebied van de klinische psychologie en neurowetenschap. Zijn primaire onderzoeksfocus heeft betrekking op het ontwikkelen van gedragsveranderingsinterventies om een gezonde leefstijl te stimuleren. Healthy’R is een expertisecentrum voor gedragsverandering en – ontwikkeling. Healthy’R is gericht op het vergaren van wetenschappelijk onderbouwde kennis over en begrip van gedrag en gedragsverandering. Door inzichten te bieden in de determinanten van gedragsverandering en de opgedane kennis te delen dragen we bij aan de beleidsvorming binnen de gemeente Rotterdam. Healthy’R is een samenwerking tussen de Erasmus Universiteit en de gemeente Rotterdam en helpt Rotterdammers te kiezen voor gezonder gedrag.

Twitter

Cookie settings