De invloed van 'zachte factoren' op gedrag

Je vindt hier een beschrijving van alle deelsessies: de lezingen, de workshops en de netwerksessies. Met de filteropties aan de rechterkant kun je je gewenste selectie maken.

Sprekers: Caspar Chorus, Maarten Kroesen, Tom van den Berg (TU Delft)

Dagdeel

Ronde 3

Vorm deelsessie

Workshop

Organisatie

Universiteit

Thema

Nieuwe vakkennis

Deelsessie

Overheden richten zich in toenemende mate op de rol van zogenaamde 'zachte factoren' bij het beïnvloeden van gedrag. Denk aan attitudes ten aanzien van duurzaam gedrag. De vraag is in welke mate dergelijke zachte factoren concreet gedrag daadwerkelijk beïnvloeden. We presenteren twee recente onderzoeken waarin het causale verband tussen ‘zachte’ factoren en concreet gedrag ter discussie wordt gesteld. Het eerste onderzoek, in de context van agressief rijgedrag, toont aan dat diepliggende morele waarden van een persoon nauwelijks invloed lijken te hebben op zijn of haar rijgedrag. Het tweede onderzoek, in de context van modaliteitskeuzes (bijvoorbeeld: fiets versus auto), toont aan dat wanneer attitudes specifieker worden het causale verband van gedrag naar de attitude twee keer zo sterk is als het verband van attitude naar gedrag. Samen met het publiek willen we bespreken wat deze nieuwe wetenschappelijke inzichten betekenen voor concreet beleid dat zich richt op het sturen van gedrag.

Over de sprekers

Caspar Chorus is hoogleraar Choice behavior modeling aan de faculteit Techniek, Bestuur en Management van de TU Delft en is onderzoeksleider van het door de ERC gefinancierde BEHAVE-programma. In dit programma richt een team van onderzoekers zich op het ontwikkelen en empirisch testen van nieuwe inzichten en modellen betreffende moreel keuzegedrag. Maarten Kroesen is UHD aan de faculteit Techniek, Bestuur en Management van de TU Delft en is begeleider binnen het BEHAVE-programma. Zijn onderzoek betreft het ontrafelen van de causale mechanismen van keuzegedrag, met speciale aandacht voor mobiliteitskeuzes. Tom van den Berg is promovendus binnen het BEHAVE-programma. Zijn onderzoek richt zich specifiek op de meer fundamentele psychologische en filosofische aspecten van moreel keuzegedrag.

Twitter

Cookie settings