Aanpak en resultaten van Behavioural Insights Group Rotterdam

Je vindt hier een beschrijving van alle deelsessies: de lezingen, de workshops en de netwerksessies. Met de filteropties aan de rechterkant kun je je gewenste selectie maken.

Spreker: Malte Dewies (Behavioural Insights Group Rotterdam)

Dagdeel

Ronde 3

Vorm deelsessie

Workshop

Organisatie

Universiteit

Thema

Infrastructuur

Deelsessie

In de Behavioural Insights Group Rotterdam (BIG’R) komen wetenschap en de lokale overheid samen. BIG'R bestaat uit een team van gedreven medewerkers van de gemeente Rotterdam en de Erasmus Universiteit. Gezamenlijk onderzoeken en adviseren zij over gedragsvraagstukken die afdelingen van de gemeente aan BIG’R voorleggen. In deze sessie lichten we twee recente gedragsexperimenten toe. Experiment 1 gaat over het probleem dat burgers tekortschieten in de aflossing van hun schulden aan de gemeente. Hierbij is nagedacht over hoe je met burgers kunt communiceren over vorderingen. Experiment 2 gaat over het probleem dat op specifieke afdelingen niet altijd duidelijk zichtbaar is wie daar werkzaam is en dus aanwezig mag zijn. Hoe kun je de medewerkers stimuleren om hun medewerkerspas zichtbaar te dragen? BIG’R geeft een antwoord. Bij de experimenten gaan wij in op exploratief onderzoek rondom relevante gedragingen, het ontwerp van gedragsinterventies en de resultaten. Aansluitend is er ruimte voor vragen en discussie.

Over de spreker

Malte Dewies werkt als onderzoeker en gedragsexpert bij de Behavioural Insights Group Rotterdam (BIG’R). Hij adviseert medewerkers van de gemeente Rotterdam hoe zij vanuit een gedragsperspectief naar beleidsvraagstukken kunnen kijken en oplossingen kunnen bedenken. Daarnaast is hij als onderzoeker betrokken bij de evaluatie van dit soort oplossingen. Voor zijn promotieonderzoek publiceert Malte de belangrijkste resultaten in wetenschappelijke vaktijdschriften.

Twitter

Cookie settings