Duurzame keuzes in het bedrijfsleven

Je vindt hier een beschrijving van alle deelsessies: de lezingen, de workshops en de netwerksessies. Met de filteropties aan de rechterkant kun je je gewenste selectie maken.

Sprekers: Lieke Dreijerink, Nicole de Koning en Suzanne Brunsting (TNO)

Dagdeel

Ronde 3

Vorm deelsessie

Workshop

Organisatie

Universiteit

Thema

Duurzaamheid

Deelsessie

Veel aandacht in het gedragsonderzoek gaat uit naar individuele beslissers, vaak in de rol van consument of burger. Minstens even belangrijk is echter de zakelijke beslisser in het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven moet een grote bijdrage leveren aan het beperken van de CO2-uitstoot. Daarom is meer aandacht gerechtvaardigd voor de vraag hoe inzichten uit de gedragswetenschappen kunnen worden toegepast om dit type beslisser beter te begrijpen en te helpen duurzame keuzes te maken. Gedragswetenschappers bij TNO doen projecten voor en met diverse zakelijke beslissers. Wat drijft een grote levensmiddelenfabrikant tot investeringen in duurzame technologie? Hoe speelt hun toeleverancier daarop in (of niet)? Hoe anticipeert een aannemer op een groeiende markt voor duurzame woningrenovatie? Hoe krijgen we het MKB in beweging? In deze workshop praten we je bij over inzichten die we hebben opgedaan en laten wij zien hoe gedragsinzichten in deze context toepasbaar zijn, bijvoorbeeld in verkoopgesprekken over duurzame procestechnologie.

Over de sprekers

Suzanne Brunsting is onderzoeker sociale innovatie bij ECN part of TNO. Als communicatiewetenschapper onderzoekt zij de invloed van informatie en communicatie op de vorming van maatschappelijke percepties en (keuze)gedrag bij diverse doelgroepen, zowel consumenten als bedrijven.

 

 

 

 

 

Nicole de Koning is consultant customer experience and behavioural change bij ECN part of TNO. Als cognitiewetenschapper onderzoekt zij de drijfveren van doelgroepen voor de adoptie van bepaalde producten of diensten en ontwerpt zij interventiestrategieën met en voor deze doelgroepen.

 

 

Lieke Dreijerink is onderzoeker maatschappij en energie bij ECN part of TNO. Als sociaal psycholoog onderzoekt zij hoe duurzaam (keuze)gedrag tot stand komt in het dagelijks leven en hoe mensen zich persoonlijk verhouden tot grote en abstracte thema’s zoals de energietransitie.

Twitter

Cookie settings