Gedragsveranderingstraject brandweer

Je vindt hier een beschrijving van alle deelsessies: de lezingen, de workshops en de netwerksessies. Met de filteropties aan de rechterkant kun je je gewenste selectie maken.

Sprekers: Rita Timmerman (Ministerie van Algemene Zaken), Nicole Gras (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid), Bob van Dam (Dijksterhuis en van Baaren) en Clemens Kamp (Brandweer Midden- en West-Brabant)

Dagdeel

Ronde 3

Organisatie

Beleid

Thema

(Werk)veiligheid

Deelsessie

Het programma preventie beroepsziekten van SZW is er op gericht om werknemers zo min mogelijk met gevaarlijke stoffen in aanraking te laten komen tijdens hun werk. Dit doet ze onder andere door pilots met gerichte gedragsinterventies in verschillende branches, zoals de brandweer.
Voor brandweerlieden zijn persoonlijke beschermingsmiddelen een belangrijke bron van bescherming tegen schadelijke stoffen. Er is daarom veel aandacht voor het juist gebruik hiervan tijdens de trainingen die brandweerlieden volgen. Toch worden ze in de praktijk nog niet altijd op de juiste manier gebruikt.
SZW heeft een aantal maanden intensief samen gewerkt met Brandweer Nederland en D&B. Na een gedragsanalyse zijn interventies ontwikkeld en getest op trainingslocaties van de brandweer.
Op de Dag van het gedrag zullen we jullie meenemen in zowel de aanpak, de mooie resultaten als ook de leerpunten van het proces. Na een inhoudelijke verdieping is er voldoende tijd om in gesprek te gaan met SZW, de brandweer en D&B.

Over de sprekers

Nicole Gras is beleidsmedewerker bij de directie Gezond & Veilig Werken van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Deze directie ontwikkelt en onderhoudt de wettelijke kaders op het terrein van arbeidsomstandigheden. Nicole werkt onder andere samen met sectororganisaties en communicatie- en gedragsexperts aan het toepassen van gedragsinzichten bij het veilig werken met gevaarlijke stoffen.
 

 

Rita Timmerman is adviseur onderzoek en gedragsverandering bij Dienst Publiek en Communicatie van het Ministerie van Algemene Zaken (AZ). Ze adviseert ministeries en uitvoeringsorganisaties bij gedragsonderzoek en het toepassen van gedragsinzichten in communicatie.
 

 

 

 

 

 

Bob van Dam is gedragspsycholoog bij Dijksterhuis en van Baaren (D&B). Binnen D&B beantwoordt hij maatschappelijke vraagstukken met gedragswetenschappelijke inzichten. Zo helpt hij organisaties het gedrag van mensen te veranderen op diverse thema's zoals veiligheid, mobiliteit en milieu.

 

 

 

 

Clemens Kamp is veiligheidskundige bij de Brandweer Midden- en West-Brabant en daarnaast lid van de vakgroep arbeidsveiligheid van Brandweer Nederland. Clemens is erg geïnteresseerd in de toegevoegde bijdrage die ‘gedragsverandering’ heeft op veilig en gezond werken.

Twitter

Cookie settings