Transitievraagstukken en de rol van gedrag

Je vindt hier een beschrijving van alle deelsessies: de lezingen, de workshops en de netwerksessies. Met de filteropties aan de rechterkant kun je je gewenste selectie maken.

Sprekers: Sylvia Breukers en Ruth Mourik (bureau DuneWorks)

Dagdeel

Ronde 3

Vorm deelsessie

Workshop

Organisatie

Beleid

Thema

Duurzaamheid

Deelsessie

Wat voor gedragsveranderingen zijn er nodig om wijken aardgasvrij te krijgen?  Deze vraag wordt lastiger te beantwoorden naarmate je er langer over nadenkt…
Daarom gaan we de vraag laag voor laag afpellen om zo een beter begrip te krijgen van wat we onder gedragsverandering verstaan als het gaat om de aardgasvrij-transitie en wat dat betekent voor wat er gedaan moet gaan worden.
Hierbij laten we een aantal verschillende sociaalwetenschappelijke perspectieven de revue passeren om vast te stellen hoe deze ons kunnen helpen bij dit vraagstuk. Ook kijken we vanuit het gegeven van de aardgasvrij-transitie op wijkniveau ingezet wordt en dat bijbehorende gedragsvraagstukken onderdeel vormen van dat proces. Oftewel, gedragsvraagstukken zijn niet los te koppelen van de vraag hoe mensen willen, kunnen en mogen meedoen.
We laten zien hoe bestaande sociale praktijken aanknopingspunten bieden om gericht samen met bewoners en andere betrokkenen de juiste stappen te zetten richting aardgasvrij.

Over de sprekers

Sylvia Breukers en Ruth Mourik zijn van bureau DuneWorks dat onderzoek doet vanuit een systeemperspectief om een inclusieve energietransitie te ondersteunen, met aandacht voor de vertaling van wetenschappelijke inzichten naar de praktijk en andersom. Beiden zijn gepromoveerd op vraagstukken rondom participatie en gedrag.
Sylvia richt zich op maatschappelijke aspecten van innovaties, zoals gedrags- en participatievraagstukken in de energietransitie (aardgasvrij, duurzame energie, energiebesparing, nieuwe ontwikkelingen rondom vraagsturing, opslag, uitwisseling en slimme netten). Daarnaast doet ze ook onderzoek op het thema natuur-inclusieve oplossingen om de effecten van klimaatverandering tegen te gaan. Ruth heeft zich gespecialiseerd in duurzaamheidprojecten met de nadruk op gedragsverandering van individuen, organisaties en collectieven, open innovatie, co-creatie en innovatiemanagement, systeemtransities, stakeholder management en maatschappelijke acceptatie van nieuwe technologieën. De thema’s waar Ruth op werkt hebben meestal met energie te maken, maar ze houdt zich ook bezig met thema’s als mobiliteit, afval en voedsel.

Twitter

Cookie settings