Female empowerment

Je vindt hier een beschrijving van alle deelsessies: de lezingen, de workshops en de netwerksessies. Met de filteropties aan de rechterkant kun je je gewenste selectie maken.

Sprekers: Nina Hansen en Marloes Huis (Rijksuniversiteit Groningen) en Marieke van Egmond (Ministerie van Buitenlandse Zaken)

Dagdeel

Ronde 3

Vorm deelsessie

Workshop

Organisatie

Universiteit

Thema

Sociale Domein

Deelsessie

In de sessie Training for empowerment! benaderen we het onderwerp women’s empowerment vanuit psychologisch perspectief. Deelnemers krijgen inzicht in de invloed van cultuur op menselijke gedachten en gedragingen. Aan de hand van voorbeeldcases van projecten zal bediscussieerd worden welke rol sociale normen en relaties spelen in de ontwikkeling van projecten en hun resultaten. Op welke manier wordt zowel het gedrag van programmamakers als dat van de doelgroep, zoals vrouwen in gemarginaliseerde posities, beïnvloed?

Op basis van onderzoeksresultaten worden psychologische aspecten besproken die een rol spelen bij empowerment projecten in de ontwikkelingssamenwerking-context en bij interventies gericht op vrouwen met een migratie-achtergrond in Nederland. De deelnemers worden uitgenodigd te discussiëren over de implicaties van de gepresenteerde resultaten voor beleidsontwikkelingen op het gebied van gender in projecten in het buitenland en in migratie-contexten in het binnenland. Zo kunnen ‘lessons learned’ afgeleid worden en ‘best practices’ worden ontwikkeld. 

Over de sprekers

Nina Hansen is Associate Professor in Sociale Psychologie (Rijksuniversiteit Groningen). Haar onderzoek richt zich op culturele verandering. In haar eerste onderzoekslijn richt zij zich op culturele verandering ten gevolge van internationale ontwikkelingsprojecten. Ze onderzoekt bijvoorbeeld de (veelal niet-intentionele) consequenties van ontwikkelingsprojecten die moderne innovaties in deze landen introduceren zoals microfinanciering, nieuwe educatie initiatieven, en nieuwe technologieën. Ze is geïnteresseerd in de wijze waarop de positie van gemarginaliseerde groepen en vrouwen versterkt kan worden. In haar tweede onderzoekslijn richt zij zich op culturele verandering ten gevolge van migratie. Zij is met name geïnteresseerd in de integratie van statushouders in de Nederlandse arbeidsmarkt en de invloed van culturele verschillen voor zowel maatschappijen die migranten ontvangen als voor migranten zelf. Ze wordt regelmatig gevraagd advies te geven aan overheden en organisaties overal ter wereld en is een expert op het gebied van sociale impact evaluaties van interventies met brede ervaring in Afrikaanse, Aziatische, en Zuid-Amerikaanse landen.


Marloes Huis is onderzoeker in Sociale Psychologie & Sociologie bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappij Wetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen. Haar onderzoek richt zich op groepsprocessen in het culturele domein, women’s empowerment, training en de selectie en retentie van vergunninghouders. Zij onderzoekt binnen een interdisciplinair project de arbeidsmarktintgratie van eerste-generatie migranten. Specifiek ontwikkelde en evalueert zij een training voor Nederlandse werkgevers om hen voor te bereiden op het integreren van en werken met Eritrese vergunninghouders. Haar promotieonderzoek richtte zich op women’s empowerment in de context van microfinanciering. Specifiek onderzocht zij de betekenis van women’s empowerment en de invloed van training en sociale relaties op de ontwikkeling van women’s empowerment in deze context. Zij heeft mixed-method ervaring in veldonderzoek in samenwerking met NGO’s en projectbegunstigden in Europa, Afrika, en Azië.


Marieke van Egmond is beleidsonderzoeker bij de directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie (IOB) van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze is gepromoveerd in de cultuur vergelijkende psychologie en heeft als consultant gewerkt aan evaluaties van ontwikkelingssamenwerkingsprojecten. Ze heeft met name onderzoek gedaan naar girls’ education projecten in zuidelijk Afrika en de rol die ouders en medescholieren spelen voor het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid van vrouwen en meisjes.

Twitter

Cookie settings