Ervaringen met brief-, e-mail- en SMS-nudges bij OCW en DUO

Je vindt hier een beschrijving van alle deelsessies: de lezingen, de workshops en de netwerksessies. Met de filteropties aan de rechterkant kun je je gewenste selectie maken.

Sprekers: Marc van der Steeg (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap), Nico Bloem (DUO) en Minou van der Werf (Nibud)

Dagdeel

Ronde 2

Vorm deelsessie

Workshop

Organisatie

Uitvoering
Onderzoeksinstituut

Deelsessie

OCW en DUO hebben de afgelopen jaren aardig wat nudges ingezet. Voorbeelden van gedragstrajecten zijn: brieven en e-mails naar eindexamenkandidaten gericht op bewust doorstuderen, SMS-jes naar studenten om hun OV-kaart op tijd stop te zetten, brieven en e-mails naar lenende studenten gericht op bewust lenen en brieven naar schoolbesturen gericht op het  bevorderen van downloads van schoolrapportages.

In deze workshop delen we de lessons learned tot nu toe en geven we enkele tips en tricks. We bespreken de belangrijkste uitdagingen en horen graag van jullie welke raakvlakken er zijn met jullie organisatie en projecten. Als kers op de taart presenteren we de resultaten van onze meest recente nudgeprojecten, waaronder het bewust lenen project dat we dit jaar samen met Nibud hebben uitgevoerd.

Over de sprekers

Nico Bloem werkt al meerdere jaren bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van OCW. Momenteel is hij adviseur klantinteractie. Constante bij al zijn banen is het verbeteren van de processen bij DUO om de klant beter van dienst te kunnen zijn. Waar veel manieren van aanpak de plank mis slaan, is dat ze gedragsaspecten van de klant niet in ogenschouw nemen. Door dit wel te doen kunnen we klanten helpen het gewenste gedrag te vertonen en bijvoorbeeld niet in onnodige schulden te komen.

Minou van der Werf is senior onderzoeker bij het Nibud en buitenpromovenda aan Leiden Universiteit. Zij houdt zich bezig met het verklaren van financieel gedrag en het motiveren van mensen om betere keuzes te maken.

Marc van der Steeg is senior adviseur bij de Directie Kennis van OCW. Hij is coördinator gedragsinzichten bij OCW en in die hoedanigheid lid en vice-voorzitter van BIN NL. Hij is de afgelopen jaren betrokken geweest bij het opzetten van diverse gedragsexperimenten, veelal in samenwerking met DUO op het terrein van studiefinanciering.

Twitter

Cookie settings