Gedragsonderzoeken binnen UWV

Je vindt hier een beschrijving van alle deelsessies: de lezingen, de workshops en de netwerksessies. Met de filteropties aan de rechterkant kun je je gewenste selectie maken.

Sprekers: Yvonne Engels, Mario Keer en Sabine Knook (UWV)

Dagdeel

Ronde 1

Vorm deelsessie

Workshop

Organisatie

Uitvoering

Thema

Sociale Domein

Deelsessie

Het gedragsteam van UWV neemt jullie mee in enkele recente en relevante onderzoeken die zijn uitgevoerd in het afgelopen jaar. Het UWV-landschap is om 3 redenen uitermate geschikt voor gedragsexperimenten. UWV vraagt zeer diverse gedragingen van burgers, zoals solliciteren, informatie doorgeven, op afspraken verschijnen en onrechtmatige uitkering terugbetalen. UWV bedient met 1.4 miljoen uitkeringsgerechtigden een enorme populatie. En tenslotte heeft UWV een goede gegevenshuishouding. Samen maken deze randvoorwaarden het mogelijk om betrouwbaar en relevant onderzoek te doen naar de effecten van aanpassingen in de dienstverlening op gedrag.

In deze sessie behandelt de UWV Denktank Gedragsbeïnvloeding recent onderzoek naar gedragsinterventies op thema’s als: terugbetalen van uitkeringen, no-show, werk-zoekgedrag en regelnaleving. En er wordt gediscussieerd over de implicaties van deze bevindingen.

Over de sprekers

Yvonne Engels, Mario Keer en Sabine Knook maken deel uit van het gedragsteam van UWV. In 2015 vonden drie UWV-medewerkers met kennis van gedrag elkaar en richtten samen de Denktank Gedragsbeïnvloeding op uit gevoel van noodzaak. Dit bottom-up geïnitieerde team stelde zicht tot doel om UWV een meer mensgerichte- en kennisgedreven organisatie te maken door gebruik te maken van gedragswetenschappelijke inzichten. De groep had succes en is inmiddels uitgebreid naar zes personen.

 

Twitter

Cookie settings