Handhaving en Gedrag

Je vindt hier een beschrijving van alle deelsessies: de lezingen, de workshops en de netwerksessies. Met de filteropties aan de rechterkant kun je je gewenste selectie maken.

Spreker: Jorik van Bijlert (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid)

Dagdeel

Ronde 1

Vorm deelsessie

Workshop

Organisatie

Onderzoeksinstituut

Thema

Nieuwe vakkennis

Deelsessie

De samenleving heeft er baat bij als burgers en bedrijven zich in overeenstemming met collectieve belangen gedragen. De overheid stelt daarvoor regels op en wil bevorderen dat die worden nageleefd. Ze beschikt over verschillende instrumenten om gedrag te stimuleren of af te dwingen. Maar wat weten we eigenlijk over dat gedrag en wat zijn belangrijke motieven en mechanismen waar de overheid rekening mee moet houden?

Waarom betalen mensen eigenlijk belasting? Wanneer zijn ze bereid iets voor anderen te doen als ze er zelf geen baat bij hebben? Wat mogen we van sancties echt verwachten? Welke invloeden zijn uiteindelijk doorslaggevend?

Het programma Handhaving en Gedrag – een samenwerking tussen Het CCV, Belastingdienst, IGJ, ILenT, ISZW, NVWA - laat onderzoek uitvoeren naar deze motieven en mechanismen en zoekt inspiratie bij zeer uiteenlopende disciplines in de wetenschap.

In deze interactieve sessie gaan we in op een aantal vragen uit het programma Handhaving en Gedrag en bespreken we de inzichten die wetenschap ons daarbij geeft.

Over de spreker

 

Jorik van Bijlert is programmaleider Handhaving en Gedrag en werkzaam bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, een samenwerkingsverband van publieke en private partners in de Veiligheidssector. Hij werkt op dagelijkse basis met en voor departementen, rijksinspecties, markttoezichthouders en uitvoeringsinstanties aan de professionalisering van het toezicht.

 

Twitter

Cookie settings