Sparen voor woningverduurzaming

Je vindt hier een beschrijving van alle deelsessies: de lezingen, de workshops en de netwerksessies. Met de filteropties aan de rechterkant kun je je gewenste selectie maken.

Sprekers: Wouter de Weert en Lucas Boehlé (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat)

Dagdeel

Ronde 1

Vorm deelsessie

Workshop

Organisatie

Beleid

Thema

Duurzaamheid

Deelsessie

Om klimaatdoelstellingen te behalen zullen in de komende jaren vele woningen verduurzaamd moeten worden. De mogelijkheden om verduurzamingsmaatregelen te kunnen financieren en de beschikbaarheid van een aantrekkelijk financieringsinstrumentarium zijn hiervoor cruciaal. Terwijl er al een aantal leeninstrumenten bestaat, is over sparen voor verduurzaming nog weinig bekend. EZK heeft daarom onderzoek gedaan naar sparen, waarbij de volgende vragen centraal stonden:
1) Hoe aantrekkelijk is sparen ten opzichte van lenen voor verduurzaming bij woningeigenaren?
2) Welke eigenschappen zouden een spaarinstrument voor verduurzaming aantrekkelijk maken?

Tijdens de deelsessie zullen Wouter en Lucas aftrappen met een korte presentatie over de resultaten van het onderzoek. Vervolgens wordt het grootste gedeelte van de sessie besteed aan het uitwisselen van ideeën over hoe een eventueel spaarinstrument concreet vormgegeven zou kunnen worden.
Dus wil je meedenken aan een creatieve beleidsoplossing voor een complex vraagstuk met behulp van gedragsinzichten? Kom langs bij deze deelsessie!

Over de sprekers

Wouter de Weert is werkzaam bij de directie Algemene Economische Politiek van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Hij houdt zich voornamelijk bezig met vraagstukken op het gebied van marktordening, o.a. ten aanzien van de warmtesector en verduurzaming van de gebouwde omgeving.

 

 

 

 

 

Lucas Boehlé is Rijkstrainee bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en is momenteel werkzaam bij de directie Gastransitie Groningen. Daarvoor heeft hij een half jaar gewerkt bij de directie Algemene Economische Politiek, waar hij zijn masterscriptie heeft geschreven over het thema sparen voor woningverduurzaming.

Images

Twitter

Cookie settings